">

Pgbackrest Differential Backup üzerinden PITR

Pgbackrest Differential Backup üzerinden PITR

Merhaba,

 Aşağıdaki komut ile diff backup alınır.

  • sudo -u postgres pgbackrest --stanza=12_main --type=diff backup
Aşağıdaki komutu root kullanıcısıile çalıştırılır. yaptığmız işlem bir tablo oluşturmak ve içerisine veri atmak
 
  • sudo -u postgres psql -c "begin; create table important_table (message text); insert into important_table values ('Important Data'); commit; select * from important_table;"
  • çıktısı

message     

----------------

Important Data

(1 row)

Zaman bilgisi alınır.

  • sudo -u postgres psql -Atc "select current_timestamp"
  • çıktısı
2019-12-10 11:09:52.660643+03
 
Sonrasında create ettiğimiz tabloyu silelim.
 
  • sudo -u postgres psql -c "begin; drop table important_table;  commit; select * from important_table;"
Veri tabanını kapatalım.
 
  • systemctl stop postgresql-12.service 
Aşağıdaki komut ile yukarda aldığımız zamana geri restor ediliyoruz veri tabanını.
 
  • sudo -u postgres pgbackrest --stanza=12_main --delta --type=time "--target=2019-12-10 11:09:52.660643+03" --target-action=promote restore
Veri tabanını açıyoruz sonrasında tablomuzun tekrar geri geldiğini görebiliriz.
 
  • systemctl start postgresql-12.service 
  • [root@postgres eng]# sudo -u postgres psql -c "select * from important_table"

    message     

----------------

 Important Data

(1 row)

 

Umarım Faydalı olmuştur...

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yapın