">

Postgresql Superuser mı?

Postgresql Superuser mı?

Merhaba,

Postgresql de bulunana kullanıcıların süperuser mı değilmi kontrolunu aşağıdaki sql ile tespit edebilirsiniz.

SELECT u.usename AS "Role name",

  CASE WHEN u.usesuper AND u.usecreatedb THEN CAST('superuser, create

database' AS pg_catalog.text)

       WHEN u.usesuper THEN CAST('superuser' AS pg_catalog.text)

       WHEN u.usecreatedb THEN CAST('create database' AS

pg_catalog.text)

       ELSE CAST('' AS pg_catalog.text)

  END AS "Attributes"

FROM pg_catalog.pg_user u

ORDER BY 1;

Umarım faydalı olmuştur

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yapın