">

Postgresql Veritabanı With Statement

Postgresql Veritabanı With Statement

 Postgresql veritabanında with statement ile delete ettiğimiz kayıtları başka bir tabloya yazabiliyoruz.

create table major_delete_kayıtları as select * from major where 1=2;
WITH delete_row AS (
delete from major t where t.title_id < 5
RETURNING *
)
INSERT INTO major_delete_kayıtları (SELECT * FROM delete_row );
select * from major_delete_kayıtları 
Ayrıca with staement ile recursive olarak işlem yapabilirz. burda mojor tablosundaki title_id si 5 den küçük olanların title_idsi toplamını buluyoruz.
WITH RECURSIVE engin(n) AS (
VALUES (0)
UNION ALL
SELECT title_id FROM major WHERE title_id < 5
)
SELECT sum(n) FROM engin;
Umarım faydalı olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yapın