">

Weblogic Heap Size ayarı ve Heap Dump

 Weblogic Heap Size ayarı ve Heap Dump

Merhaba Arkadaşlar,

Weblogic uygulama sunucusunda çalışacak olan uygulamamızın yüklü olduğu JVM'in kaç GB memory ile çalışacağını aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.

base_domain -->Environment-->Servers --> JVM(uygulama sunucunuz) --> Configuration -->Server Start -->Arguments -->Lock&Edit

   Yukardaki path'e gidilir ve -Xms4g -Xmx4g parametreleri konulur. Burada Xms sunucu açılırken verilen memory mikatını alarak açılır. Xmx is eğer başlangıç memory'si yetmez ise maximum  verilen memory'iyi kullan demektir. Oracle'ın tavsiyesi min ve max değerlerin aynı verilmesidir.

Şimdi birazda Heap dump nedir nasıl alınır konusunu anlatacağım,

   Uygulamanızda OutOfMemory hatası alıyorsunuz ve CPU kullanımı çok yüksek ise  heap dump alarak uygulamada üretilen nesneleri görebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.
Burda Jrockit kullandığınızı farz ediyorum.Aşağıdaki şekilde heap dump alabilirsiniz.

   Uygulama sunucusu makinanızda jrockit_home_dizini/bin dizinine gidilir. Heap dump almak istediğiniz sunucunun process idsi(PID) 20000 olsun (top komutu ile PID idlerini görebilirsiniz.) ve aşağıdaki komutu çalıştırarak /home/oracle dizinine heap dump'ı almışolursunuz.


./jrcmd 20000 hprofdump filename=/home/oracle/sunucu_ismi_heapDump.hprof

   Eğer uygulama sunucusu geceleri OutOfMemory hatası alıyor ve geceleri fazla mesai yapmadan nasıl heap dump alırız derseniz. Sunucu OutOfMemory hatası aldığında otomatik olarak  aşağıdaki şekilde heap dump alınır.
 
Weblogic Admin konsoldan aşağıdaki path'e gidilir.

 base_domain -->Environment-->Servers --> JVM(uygulama sunucunuz) --> Configuration -->Server Start -->Arguments -->Lock&Edit

   Bu kısma aşağıdaki kısım eklenir. Server OutOfMemory hatası aldığında "/home/oracle/heapdumps/" dizinine heap dump alması için ayar yapmış oluruz.

-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/home/oracle/heapdumps/

Umarım faydalı olmuştur...

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yapın