">

Postfix ile linux makinasından Mail Gönderme

Postfix ile linux makinasından Mail Gönderme

Merhaba Arkadaşlar,

Postfix ile mail göndermek için yapılması gereken konfigurasyonları anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bu konfigurasyonu yapacağınız makinada relay yetkisi verilmis bir mail server tanımlı olduğunu öngörüyorum.

Postfix paketini root kullanıcısı ile aşağıdaki komut ile linux işletim sistemine yüklenir.

      yum –Uhv postfix-2.6.6-2.2.el6_1.x86_64.rpm

      or

      yum install postfix
 
Aşağıdaki dizine root kullanıcısına gidilir ve yuklemiş olduğumuz postfix agent’ı çalıştırılır.
 
cd /etc/init.d/

 

 

                              service postfix restart

 Iptables aşağıdaki komut ile kontrol edilir. Eğer gelen her isteği kabul etmiyorsa aşağıdaki kısım eklenir.
İptables –l  à iptables contol edilir eğer tüm portlar kabul edilmiyorsa aşağıdaki kısım iptables’a eklenir.

 

 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

 Eğer Selinux disable etmiyorsanız aşağıdaki komutar ile ilgili parametre  on yapılır.

 

 

1                                                getsebool -a | grep postfix à komutu ile ilgili selinux kontrol edilir ve eğer disable değil ise aşağıdaki parametere on yapılır
allow_postfix_local_write_mail_spool --> on

 /etc/postfix/main.cf dosyasına aşağıdaki değişiklikler yapılır.

 
 
 
 vi /etc/postfix/main.cf
 
 

 

 
# Set this.
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
 # Can leave following as defaults, or reset if desired.
#myhostname
#mydomain
#myorigin
#mynetworks

 

 
 
      Postfix servisi aşağıdaki komut ile restart edilir.
 

 

 
1
 service postfix restart


 /etc/postfix/main.cf dosyasına relayhost bulunur ve comment’i kaldırılır sonrasında da SMTP server ipsi yazılır. 

 
 
relayhost = SMTP server ip

 

 
 
 
           Postfix servisi ağaşıdaki komut ile restart edilir.
 

 

 
service postfix restart

 

 
 

 

      Aşağıdaki komut ile mail gönderilip gönderilmediği test edilir.

                        echo "This is a test" | mail -s "Relay Test" me@example.com

mail –help komutu ile mail komutunun argumanları incelenebilir.
Mailin gönderilmemesi durumunda /var/log/maillog dosyasından hataya bakılabilir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yapın